Dünya'da ve Türkiye'de verilen teşvikler hakkında bilgi alabileceğiniz platform..

Gösteriliyor: 1 - 10 of 34 Sonuçlar
Zafer Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Zafer Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Zafer Kalkınma Ajansı TR33 bölgesi olarak bilinen Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak illerine yönelik hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Ajans faaliyetleri Planlama, Proje destekleme ve izleme, Proje geliştirme ve Yatırım şeklinde 4 ayrı grupta sınıflandırılabilir. Bu gruplar üzerinde programlar oluşturan Zafer Kalkınma Ajansı bölgelerin gelişmişlik düzeyini arttırmakta ve ihtiyaç duyulan alanlarda etkin bir şekilde çözümler sağlamaktadır. …

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı
Devlet

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile ülkenin tarım ve ekonomisinin kalkınmasına yönelik sağladığı katkı ve hibe desteğinin gerçek veya tüzel kişilere verilmesidir. Alınan %50 hibe desteği ile gerekli tarımsal yatırımları yapabilecektir. Bu yatırımların desteklenmesiyle ve çiftçilerin bu desteğe nasıl ulaşabileceği ile ilgili konular 2020/24 ve 2020/25 nolu tebliğlerde açıkça ifade edilmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme …

Trakya Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Trakya Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Trakya Kalkınma Ajansı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan proje ve faaliyetleri yürüten kuruluş olma özelliği taşır. 2009 yılının Aralık ayında oluşturulan bu kurum, bölgenin kalkınabilmesi adına çalışmalar yürüterek stratejik bir yaklaşım sergiliyor. Ajansın esas amacı bilgiyi doğru kullanarak, kaynaklara etkin yer vererek, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişim sürecini hızlandırabilmektir. Sivil, kamu, özel ve üniversite …

Serhat Kalkınma Ajansı Teşvikleri
Teşvikler Devlet

Serhat Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Serhat Kalkınma ajansı Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır illeri için bölgesel kalkınma stratejileri oluşturan bir kuruluştur. Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik birimlerinden oluşan bu ajans, bölgelerin en yüksek düzeyde temsil edilebilmesini sağlamaktadır. Bu ajans sivil, kamu, özel ve üniversite kurumlarının tamamıyla iş birliği yaparak kalkınmaya yön verebilmektedir. Bunun yanı sıra yerel sorunlara çözüm …

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin kalkınmasını hızlandırmak ve gelişimini sürdürebilmek amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur. 2008 yılında resmen kurulan bu ajans, 2009 yılı itibariyle resmen faaliyetlerine başlamıştır. Orta Karadeniz Kalkınma ajansı bugün başarılı ve alanında uzman personelleri ile 4 ilin ihtiyaçlarını belirlemekte, analizleri doğrultusunda oluşturulan projelere birçok açıdan destek sağlayabiliyor. Orta …

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan bölgesel stratejiler oluşturan bir kuruluştur. Cumhurbaşkanlığının Kararnamesi sonrasında 2009 yılında resmen kurulan bu ajans, bu bölgelerin kalkınma adına çalışmalar yürütmektedir. Türkiye Genelinde kurulan 26 farklı ajandan biri olan bu kurum, coğrafi açıdan en büyük yüz ölçümüne sahip olma özelliği taşımaktadır. Teknik ve Mali konularda sivil, …

Mevlana Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Mevlana Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya ve Karaman bölgesindeki kalkınmayı destekleyen kuruluşlardan bir tanesidir. 26 ajanstan biri olan MEVKA, 2009 yılından bugüne dek kapsamlı bir hizmet sunuyor. MEVKA bölgedeki gelişmişlik düzeyini artırarak, çeşitli konularda raporlar hazırlamakta ve bu raporlara yönelik kalkınma stratejileri düzenlemektedir. Farklı proje içerikleri oluşturan ajans sayesinde bölgenin diğer bölgelerle olan rekabet düzeyini arttırabilmek söz …

Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı
Devlet Teşvikler

Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Kuzeydoğu Kalkınma ajansı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde oluşturulan projeleri desteklemektedir. Bu ajans hiçbir şekilde kar amacı gütmemekle birlikte tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına birçok konuda hibe desteği sağlayabilmektedir. Ajansın esas amacı belirtilen üç il ilin kalkınma sürecini hızlandırmak, bu sürecin devamlılığını sağlamak ve diğer bölgelerle olan farkın mümkün olduğunca azaltılmasına yardımcı olmaktır. …

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Kuzey Anadolu Kalkınma ajansı, TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Sinop ve Çankırı bölgelerinin kalkınması adına faaliyetlerini sürdürmektedir. 2009 yılında kurulan bu kurum bilgiyi referans alarak, her alanda uzmanlığı bulunan genç ve dinamik bir ekiple çalışmalarını yürütmektedir. Kamu kaynağını kullanan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen bu kuruluş, bölgesel çalışmayı tetikleyen projelere hibe destekleri verebilmektedir. Farklı …

Karacadağ Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Karacadağ Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Karacadağ Kalkınma ajansı TRC2 bölgesinde sayılan, Diyarbakır ve Şanlıurfa şehirlerinin kalkınmasını proje ve programlarla destekleyen bir kuruluştur. 2009 yılında resmen kurulan bu kuruluşun esas amacı bu iki bölgenin kalkınmasının hızlandırılması, sürdürülmesi ve diğer bölgelerle rekabet ilişkisine girebilmesinin sağlanmasıdır. Kalkınma ajansları özel, sivil ve kamu kuruluşları arasında iş birliği yaparak, kaynakların etkin ve hızlı kullanımı konusunda …