Dünya'da ve Türkiye'de verilen teşvikler hakkında bilgi alabileceğiniz platform..

Gösteriliyor: 11 - 20 of 34 Sonuçlar
Kalkınma Ajansları Teşvikleri
Teşvikler Devlet

Kalkınma Ajansları Teşvikleri Nelerdir ?

Kalkınma ajansları bölgeler arasında yaşanan eşitsizlikleri azaltmak ve bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordine çalışmalar yürüten kamu kuruluşlardır. Bu kuruluşlar doğrudan yatırım yapan kuruluşlar olmamakla birlikte kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine giderek destekleyici bir rol oynamaktadır. Türkiye geneline bakıldığında düzey 2 noktalarında kurulduğu bilinen 26 adet …

İzmir Kalkınma Ajansı (2)
Devlet Teşvikler

İzmir Kalkınma Ajansı Teşvikleri

İzmir Kalkınma ajansı, İzmir’in kalkınmasının sürdürülebilmesi adına bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşarak katılımcı araçlar bulabilmekte ve onları desteklemektedir. Bu ajans Bakanlar Kurulu’nun emri ile 2006 yılında pilot olarak kurulmuş, sonrasında ise varlığını sürdürmüştür. İzmir’in gelişimine ve gelişimini sürdürebilmesine katkı sağlayan ajansı İzmir odaklı bölge planları oluşturmakta, incelemekte ve desteklemektedir. Bu noktada mali ve teknik …

İstanbul Kalkınma Ajansı
Devlet Teşvikler

İstanbul Kalkınma Ajansı Teşvikleri

İstanbul Kalkınma ajansı bölgeler arası yerel kaynakları harekete geçirmek amacı güderek kamu, sivil ve özel kurumlarla iş birliği yapan bir kurumdur. Bu kurum bölgeler arasındaki farklılıkları azaltabilmek, geliştirebilmek ve bu gelişimi sürdürebilmeyi hedefliyor. Bu kurum belirlenen amaç doğrultusunda 5449 sayılı kanuna dayandırılarak, 10.11.2008 tarihinden resmen kurulmuştur. 2009 yılının Aralık ayında ise profesyonel bir ekip oluşturarak, …

İpekyolu Kalkınma Ajansı
Devlet Teşvikler

İpekyolu Kalkınma Ajansı Teşvikleri

İpekyolu Kalkınma ajansı Gaziantep, Kilis ve Adıyaman ilçelerindeki kalkınmayı inceleyen ve ilgili kurumları destekleyen kuruluştur. Bölgesel girişim sermayesinin desteklenmesi için türlü çalışmalar yapan bu ajans, bölgenin gücünü artırmayı ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedefliyor. Ajans ilgili kurum ve kuruluşlara verdiği pek çok destek programı ile yaşam kalitesi yüksek, beşerisi güçlü, rekabetçi ve yenilikçi bir bölge kurabilmeyi hedefliyor. …

Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Devlet Teşvikler

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Güney Marmara Kalkınma ajansı Balıkesir ve Çanakkale ilçelerindeki, projelere farklı programlarla destek veren kurum olma özelliği taşıyor. 2009 yılında kurulan bu kurum tüzel bir kişiliğe aittir. Ajans Balıkesir ve Çanakkale illerindeki ihtiyaca yönelik durumları baz alarak oluşturulmuş projeleri değerlendirmekte ve programlar kapsamında türlü destekler sağlayabilmektedir. Ajans Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordine bir şekilde desteklediği …

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teşvikleri
Teşvikler Devlet

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Güney Ege Kalkınma ajansı Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan kalkınma çalışmalarını yürütmektedir. 2009 yılında kurulmuş olan bu kurum yenilikçi, eşit, şeffaf ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölgelerin gelişimini destekliyor. Ajansta yönetim kurulu, genel sekreterlik, teşkilat yapısı gibi birbirinden farklı birimler bulunmaktadır. GEKA bölgelerde nitelikli bilgi üreterek çalışmalara yön verebilmekte, destek programları ve yatırım faaliyetleri düzenlemektedir. …

Fırat Kalkınma Ajansı Teşvikleri
Teşvikler Devlet

Fırat Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Fırat Kalkınma ajansı, TRB1 bölgesi olarak gösterilen Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerde kalkınmayı amaçlayan kuruluştur. Ajans kalkınmayı sağlayabilecek projeleri bazı noktalarda destekleyebilmekte ve bölgenin gelişebilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. 2015 yılında faaliyetlerine başlayan bu kuruluş, her yıl bu bölgelere bütçe ayırmaktadır. Ajansın desteklediği projelerin sektörleri her yıl değişiklik göstermekte olup, bölgelerin ihtiyacını karşılıyor olması …

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teşvikleri
Teşvikler Devlet

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Doğu Marmara Kalkınma ajansı, Marmara’nın doğu kesimlerinden olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan projeleri destekliyor. Ajans kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini arttıran bir kurum olma özelliği taşıyor. Bu ajans sayesinde bölgeler arasında kalkınma stratejileri oluşturulan kuruluşları, oluşturduğu özel programlarla desteklemektedir. Doğu Marmara bölgesinin kalkınmasının hızlandırılması, diğer bölgelerle arasındaki farkın …

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Teşvikler Devlet

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Teşvikleri

Doğu Karadeniz Kalkınma ajansı Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerini kapsayan programlar oluşturmaktadır. Ajansın temel hedefi ise tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğini yükseltmek ve Doğu Karadeniz bölgesini geliştirmektir. Ajansa göre bölgenin gelişimini sağlamak ve bu gelişimi devamlı bir hale getirmek, bölgenin diğer bölgelerle rekabetini de artırabilecektir. Ajansın genel koordinasyonunu Sanayi ve …

İŞKUR Tarafından Sunulan Teşvikler
Devlet

İŞKUR Tarafından Sunulan Teşvikler

İŞKUR tarafından sunulan teşvikler ile İŞKUR istihdam ortamının oluşturulması konusunda önemli destekler sağlamaktadır. Hem işçinin işe yerleştirilmesi, hem de işverene sağlanan prim ve kredi desteğiyle birlikte toplumda refah ve düzenin korunması sağlanmaktadır. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından imkan sağlanan ve İŞKUR’unda katkı sağlamasıyla istihdam ortamının oluşturulmasının devamlılığı sağlanmaktadır. Günümüz toplumlarında işsizliğin fazla sayıda artmasıyla İŞKUR …