Devlet 38 Yazı Mevcut
 • Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya ve Karaman bölgesindeki kalkınmayı destekleyen kuruluşlardan bir tanesidir. 26 ajanstan biri olan MEVKA, 2009 yılından bugüne dek kapsamlı bir hizmet sunuyor. MEVKA bölgedeki gelişmişlik düzeyini...

  28 Şubat 2021 0 238
 • Kuzeydoğu Kalkınma ajansı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde oluşturulan projeleri desteklemektedir. Bu ajans hiçbir şekilde kar amacı gütmemekle birlikte tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına birçok konuda hibe...

  27 Şubat 2021 0 290
 • Kuzey Anadolu Kalkınma ajansı, TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Sinop ve Çankırı bölgelerinin kalkınması adına faaliyetlerini sürdürmektedir. 2009 yılında kurulan bu kurum bilgiyi referans alarak, her alanda uzmanlığı bulunan...

  27 Şubat 2021 0 220
 • Karacadağ Kalkınma ajansı TRC2 bölgesinde sayılan, Diyarbakır ve Şanlıurfa şehirlerinin kalkınmasını proje ve programlarla destekleyen bir kuruluştur. 2009 yılında resmen kurulan bu kuruluşun esas amacı bu iki bölgenin kalkınmasının...

  27 Şubat 2021 0 194
 • Kalkınma ajansları bölgeler arasında yaşanan eşitsizlikleri azaltmak ve bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordine çalışmalar yürüten kamu kuruluşlardır. Bu kuruluşlar doğrudan yatırım yapan kuruluşlar olmamakla...

  27 Şubat 2021 0 194
 • İzmir Kalkınma ajansı, İzmir’in kalkınmasının sürdürülebilmesi adına bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşarak katılımcı araçlar bulabilmekte ve onları desteklemektedir. Bu ajans Bakanlar Kurulu’nun emri ile 2006 yılında pilot olarak...

  27 Şubat 2021 0 402
 • İstanbul Kalkınma ajansı bölgeler arası yerel kaynakları harekete geçirmek amacı güderek kamu, sivil ve özel kurumlarla iş birliği yapan bir kurumdur. Bu kurum bölgeler arasındaki farklılıkları azaltabilmek, geliştirebilmek ve...

  27 Şubat 2021 0 221
 • İpekyolu Kalkınma ajansı Gaziantep, Kilis ve Adıyaman ilçelerindeki kalkınmayı inceleyen ve ilgili kurumları destekleyen kuruluştur. Bölgesel girişim sermayesinin desteklenmesi için türlü çalışmalar yapan bu ajans, bölgenin gücünü artırmayı ve...

  27 Şubat 2021 0 567
 • Güney Marmara Kalkınma ajansı Balıkesir ve Çanakkale ilçelerindeki, projelere farklı programlarla destek veren kurum olma özelliği taşıyor. 2009 yılında kurulan bu kurum tüzel bir kişiliğe aittir. Ajans Balıkesir ve...

  27 Şubat 2021 0 325
 • Güney Ege Kalkınma ajansı Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan kalkınma çalışmalarını yürütmektedir. 2009 yılında kurulmuş olan bu kurum yenilikçi, eşit, şeffaf ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölgelerin gelişimini destekliyor....

  26 Şubat 2021 0 169
Başlık
tümü